2009/Jan/24

ห่างหายจากที่นี่ไปนาน

วันนี้ชีวิตมีความสุข

เรียนจบ. . .ทำงาน. . .

สำหรับความรัก. . . . . . . .

 ฉันและเค้าคนนั้น. . . .เป็นเพื่อนกันค่ะ

นานๆครั้งเราคุยกัน. . . .นานๆปีเราเจอกัน

ฉันได้แต่บอกเค้าคนนั้นทุกครั้งที่เค้าปรึกษาฉันเสมอว่า. . . . .ยังไงเราก็เพื่อนกัน. . . .

มีความสุขค่ะ!!!

และฉันก็มีความรักครั้งใหม่. . . . .ความสุขของการได้รักและถูกรัก. . . .แบบไม่มีข้อกังวลใจใดใด

รักษาและถนอมกันและกันไว้

รักเธอ!!!

2008/Jul/18

 

 

เวลา 5 ปี. . . กับคืนวันที่ "เคย" หวานชื่น. . . . .

ไม่ได้ "ยิ่งใหญ่". . .ไปกว่า 1 วัน แห่งการ "เริ่มต้น". . . . .

1 วัน. . .แห่งการเปลี่ยนแปลง "ชีวิตของเรา" ทั้งชีวิต. . . . . .ให้ดีกว่าที่เป็น
 
 พ ร้ อ ม กั บ กา ร เ ริ่ ม ต้ น ใ ห ม่ เ ส ม อ. . . . . . . . . . . . .

2008/Apr/12

ใครคนหนึ่ง คนนั้น ในวันหนึ่ง วันนั้น
เคยผูกผันกัน ซะมากมาย
เพราะวันที่ห่างเหิน มันก็เริ่มห่างหาย
เพียงแค่เพราะเราไม่เจอะกัน

ไม่เรียกร้องให้กลับมา หรือว่าผลักใส หรืออะไรทั้งนั้น
เก็บเอาไว้ในส่วนลึก ซ่อนอยู่อย่างนั้น รู้ว่ามันไม่ไปไหน
แม้กระทั่งตอนนี้ เขายังอยู่ตรงนั้น ในภาพทรงจำสีจางจาง